top of page

VIZYON PANDEMI

2O2O te yon peryòd difisil  pou nou tout.

Pou mwen twa premye mwa yo te akseptab e mwen te vle kwè kòm anpil ke pandemi an pral fini. Malerezman, li pa t 'ka a.

Kòm mwen pa yon moun ki pral aksepte yo dechire libète mwen san yon bon rezon, mwen chwazi transfòme panse mwen sou twal la pou evakye enkredilite mwen nan sistèm politik nou an.

 

Penti ki anba yo reprezante vrè kwayans mwen ak konpreyansyon mwen  nan pandemi an, ak espwa a pou yon demen pi byen.

Acrylic on canvas - 23,62x35,43in.(60x90cm.)

The storm is upon us

The storm is upon us

Acrylic on canvas - 23,62x35,43in.(60x90cm.)

The target

The target

Acrylic and collage on canvas - 23,62x35,43in.(60x90cm.)

Bas les Masques

Bas les Masques

Acrylic on canvas - 19,68 x 27,56in.(50x70cm.)

Free Yourself, find the way

Free Yourself, find the way

Acrylic on canvas - 23,62x35,43in.(60x90cm.)

Public Ennemy

Public Ennemy

Acrylic and collage on canvas - 23,62x35,43in.(60x90cm.)

Acrylic on canvas - 23,62x35,43in.(60x90cm.)

Hope

Hope

Acrylic on cardboard 28cm x 50cm (15in x20in)

PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page